Artikelen

Tot 1 juli 2016 kon een patiënt met 2 insuline-injecties per dag opgenomen worden in een zorgtraject diabetes type 2 óf in groep 3A van de diabetesovereenkomst.

Vanaf 1 juli 2016 kunnen patiënten met 2 insuline-injecties  per dag enkel nog tijdelijk opgenomen worden in groep  C van de diabetesovereenkomst én op voorwaarde dat zij ook multimorbiditeit vertonen (gekenmerkt door het zich voordoen van een ernstige medische situatie naast de diabetes, bijvoorbeeld een oncologische aandoening, COPD met frequent wisselende corticoïden, nieuwe diagnose van diabetes ná een acuut myocardinfarct (AMI), CVA. )

Na voorafgaandelijk overleg tussen de huisarts en de specialist kunnen deze patiënten dan tijdelijk, meestal niet meer dan 6 maanden, in groep C van de diabetes overeenkomst ten laste genomen te worden.
Een deel van de patiënten met diabetes type 2 uit groep 3A type zullen geen multimorbiditeit hebben en  dus niet beantwoorden aan de nieuwe doelgroep C.

De ‘ nieuwe’ patiënten met diabetes type 2 en 2 insuline-injecties (zonder multimorbiditeit) , die nog in geen enkel programma opgenomen zijn, kunnen niet meer opgenomen worden in een diabetesovereenkomst en  zullen moeten opgenomen worden in een zorgtraject diabetes type 2.

De patiënten met diabetes type 2 en 2 insuline-injecties (zonder multimorbiditeit) die reeds voor 1 juli opgenomen waren in groep 3A van de overeenkomst, kunnen nog gevolgd worden in het diabetesconventiecentrum tot de einddatum van hun lopend akkoord voor de diabetesovereenkomst. Uiterlijk op die einddatum zullen deze patiënten moeten overschakelen naar het zorgtraject diabetes type 2.

Dit betekent dat er een overgangsperiode is van één jaar waarin de patiënten van groep 3A van de overeenkomst gespreid , in  functie van de einddatum van hun diabetesovereenkomst,  zullen moeten overschakelen op een zorgtraject diabetes type 2.

U vindt meer informatie via riziv

Geef gebruikersnaam en wachtwoord in.

Joomla inotur picma