Artikelen

We merken dat er heel wat onduidelijkheden zijn rond het verdwijnen van de diabetespas. De diabetespas kan sinds 01/02/16 niet meer aangevraagd worden. De omschrijving van de verstrekking 102852 (diabetespas) wordt gewijzigd naar een nieuwe zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” (voortraject). Patiënten die reeds een diabetespas hebben kunnen die blijven gebruiken tot 31/12/2017. Het voortraject is gericht op een betere omkadering van alle patiënten met de diagnose diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie.

De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert. Er wordt een jaarlijkse vergoeding voorzien van 20 EUR.


Wat moet de huisarts doen?

  • De betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren
  • De klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren , zoals beschreven in het zorgprotocol
  • Doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de ‘evidence based (EBM)’-aanbevelingen voor goede praktijkvoering
  • De individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD.  

 

Multidisciplinaire samenwerking, educatie en bewegingsadvies
 
In een latere fase, vermoedelijk vanaf 2017, zal de huisarts / huisartspraktijk zich bijkomend moeten verbinden tot het volgende:

  • Multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling
  • De patiënten toegang verlenen tot educatie en bewegingsadvies. 


Wat met diëtiek en podologie binnen de “opvolging”?  

  • Net als met een diabetespas hebben deze patiënten recht op terugbetaling van bepaalde diëtiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven.
  • Diëtisten: gebruiken nomenclatuur 771131 voor patiënten met diabetespas (of “opvolging”) voor de prestatie van een consult van 30 minuten (2/kalenderjaar).
  • Podologen: gebruiken nomenclatuur 771153 voor patiënten met diabetespas (of “opvolging”) voor de prestatie van een consult van 45 minuten (2/kalenderjaar).

 

Geef gebruikersnaam en wachtwoord in.

Joomla inotur picma