checkinDOWNLOAD: Stappenplan Chronische Nierinsufficiëntie

Inclusievoorwaarden

 • Een berekende GFR <45ml/min/1,73m² volgens de vereenvoudigde MDRD-formule een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden EN/OF
 • Een proteïnurie > 1g per dag, een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden
 • De patiënt is in staat zelf naar huisarts (min.2x/jaar) en specialist (min.1x/jaar) te komen, is minimum 18 jaar, niet in dialyse, heeft geen transplantatie ondergaan en stemt in met de vastgelegde doelstellingen van de huisarts.
 • De huisarts is GMD-houder.
 • De patiënt is in staat tot ambulante follow up.

Bespreken van het zorgtrajectcontract

 • Geef de patiënt uitleg over een zorgtraject, de voordelen ervan en het noodzakelijke engagement ( eventueel adhv een folder).
 • Lees samen het zorgtrajectcontract.
 • Bespreek algemene en persoonlijke doelstellingen en stel een zorgplan op.

Ondertekenen contract

 •  De patiënt en de huisarts zijn akkoord en ondertekenen allebei het zorgtrajectcontract. Het zorgtrajectcontract wordt meegegeven aan de patiënt.

Patiënt doorverwijzen naar de nefroloog

 

 • De patiënt wordt doorverwezen naar de nefroloog voor evaluatie van de behandeling en met de vraag het zorgtrajectcontract te ondertekenen
 • Verwijsbrief wordt meegegeven naar nefroloog

Consultatie bij de nefroloog

 • Consultatie bij  nefroloog, die het contract ondertekent en terug meegeeft aan de patiënt.

Contract opsturen

 • De patiënt stuurt een kopie van het contract naar zijn mutualiteit (t.a.v. adviserend geneesheer).  
 • Het zorgtraject begint te lopen na de goedkeuring door het ziekenfonds. De adviserend geneesheer stuurt goedkeuring van het contract naar de patiënt, specialist en huisarts.
 • De huisarts bewaart het originele contract met drie handtekeningen in het GMD  en noteert de start- en einddatum.

Voorschriften bloeddrukmeter

 • De huisarts geeft een voorschrift met vermelding ‘zorgtraject CNI – bloeddrukmeter’ mee aan de patiënt. De patiënt kan met dit voorschrift naar een apotheker of thuiszorgwinkel om een bloeddrukmeter (lijst bloeddrukmeters) af te halen.                                                                                                     

Voorschriften medicatie

 • Van zodra de huisarts ‘zorgtraject CNI’ op het geneesmiddelenvoorschrift vermeldt, is er geen afzonderlijke aanvraag meer vereist voor een aantal specifieke geneesmiddelen.
 • Meer info via http://zorgtraject.be/NL/lists/renalDrugs.asp

Diëtist contacteren

 • Een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie geeft recht op consultaties van minimum 30 minuten bij een erkend diëtist naar rato van:
  • 2 consultaties per jaar voor stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m²)
  • 3 consultaties per jaar voor stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m²)
  • 4 consultaties per jaar voor stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²)
 • De huisarts maakt een voorschrift en een verwijsbrief met de minimale gegevens.
 • Op het voorschrift moet er vermeld staan ‘patiënt in zorgtraject CNI’.  Het remgeld is ten laste van de patiënt.

 

 

Geef gebruikersnaam en wachtwoord in.

Joomla inotur picma