checkinDOWNLOAD Stappenplan Diabetes

Inclusievoorwaarden

 • Diabetes type 2
 • 1 of 2 insuline-inspuitingen  per dag of incretinemimetica OF  Maximale orale antidiabetica waarbij insuline of incretinemimetica wordt overwogen
 • De patiënt is in staat zelf naar huisarts (min.2x/jaar) en specialist (min.1x/jaar) te komen, zelfcontrole te doen, bereid om diabeteseducatie te volgen en stemt in met de vastgelegde doelstellingen.
 • De huisarts is GMD-houder.
 • De patiënt is in staat tot ambulante follow up.

 

Bespreken van het zorgtrajectcontract

 •  Geef de patiënt uitleg over een zorgtraject, de voordelen ervan en het noodzakelijke engagement ( eventueel adhv een folder).
 • Lees samen het zorgtrajectcontract.
 • Bespreek algemene en persoonlijke doelstellingen en stel een zorgplan op.

 

Ondertekenen contract

 • De patiënt en de huisarts zijn akkoord en ondertekenen allebei het zorgtrajectcontract. Het zorgtrajectcontract wordt meegegeven aan de patiënt.

 

Patiënt doorverwijzen naar een endocrinoloog - diabetoloog

 • De patiënt wordt doorverwezen naar de endocrinoloog/diabetoloog voor evaluatie van de behandeling en met de vraag het zorgtrajectcontract te ondertekenen
 • Verwijsbrief wordt meegegeven naar endocrinoloog/diabetoloog.

 

Consult bij endocrinoloog - diabetoloog

 

Contract opsturen

 • De patiënt stuurt een kopie van het contract naar de mutualiteit van de patiënt (t.a.v. adviserend geneesheer).  
 • Het zorgtraject begint te lopen bij de goedkeuring door het ziekenfonds. De adviserend geneesheer stuurt goedkeuring van het contract naar de patiënt, specialist en huisarts.
 • De huisarts bewaart het originele contract met drie handtekeningen in het GMD en noteert de start- en einddatum.

 

Diabeteseducatie voorschrijven

 • Voorschrift educatie: duid de nodige educatie aan en geef het voorschrift mee aan de patiënt. De patiënt neemt dit mee naar zijn/haar diabeteseducator.
 • Minimum 5 sessies en maximum 10 sessies waarvan maximum 5 sessies per voorschrift.
 • Bij 3 kritische situaties is educatie verplicht:
  • Bij de start van insulinetherapie of van incretinemimetica: minimum 2 ½ uur
  • Bij de overgang van 1 naar 2 injecties: minimum 1 uur
  • Bij onvoldoende metabole controle (Hba1c  > 7,5%): minimum 1 uur

 

Voorschrift zelfcontrolemateriaal

 

Voorschrift voor medicatie

 • Indien van toepassing: naaldjes, insuline, byetta

 • Van zodra de huisarts ‘zorgtraject diabetes’ op het geneesmiddelenvoorschrift vermeld, is er geen afzonderlijke aanvraag meer vereist voor een aantal specifieke geneesmiddelen.

 • Meer info via http://zorgtraject.be/NL/lists/diabetesDrugs.asp

 

Diëtist contacteren

 • Een zorgtraject diabetes geeft recht op 2 sessies van minimum 30 minuten per jaar bij een erkende diëtist.
 • De huisarts maakt een voorschrift en een verwijsbrief met de minimale gegevens.
 • Op het voorschrift moet er vermeld staan ‘zorgtraject diabetes, consultatie diëtist’.  Het remgeld is ten laste van de patiënt.

 

Podoloog contacteren

 • Een zorgtraject diabetes geeft recht op 2 consultaties van ministens 45 minuten bij een erkend podoloog.
 • De huisarts maakt een voorschrift en een verwijsbrief met de minimale gegevens.
 • Op het voorschrift moet er vermeld staan ‘zorgtraject diabetes, consultatie podoloog’ en de risicogroep waartoe de patiënt behoort (groep 1, 2a, 2b, 3).  Het remgeld is ten laste van de patiënt.

 

Geef gebruikersnaam en wachtwoord in.

Joomla inotur picma