Een diabeteseducator kan op elk moment geraadpleegd worden. Vooral kort na de vaststelling van
diabetes kan educatie heel nuttig zijn, maar ook reeds langer gediagnosticeerde patiënten  kunnen
baat hebben bij educatie.

Educatie door een specifiek opgeleide diabeteseducator omvat:

 • Individuele educatie van de patiënt en van zijn omgeving
 • Geven van informatie en inzicht in de ziekte: oorzaak van de ziekte, ziekteverloop, verwikkelingen, levensverwachting
 • Motiveren tot levensstijlaanpassingen: evenwichtige voeding, dieetadvies, rookstop, beweging
 • Informeren hoe een hypo- en hyperglycemie te voorkomen, herkennen en corrigeren
 • Uitleg geven over het effect van bepaalde geneesmiddelen op de glycemie (o.a. siropen)
 • Aanleren van de inspuittechniek van insuline, rotatie van injectieplaatsen
 • Uitleg geven over werking van insuline, bewaring van insuline
 • Aanleren van glycemiemetingen met glucosemeter, lancetten en strips
 • Uitleg geven over sociale zaken: levensverzekeringen, rijbewijs, sollicitaties, reizen...


Na  diagnosestelling  en  inclusie  in  het  zorgtraject  diabetes  type  2  kan  een  arts  diabeteseducatie voorschrijven.

 Wat is de rol van de erkende diëtist in de zorgtrajecten?


Op voorschrift van de huisarts verzorgt de voedingsdeskundige raadplegingen diëtetiek voor patiënten met een zorgtraject.

 • Diabetes type 2: sessies van minimum 30 minuten per jaar. Per kalenderjaar mogen maximum 2 prestaties diëtetiek per patiënt geattesteerd worden. Dit is eveneens van toepassing voor patiënten die in het bezit zijn van een diabetespas.
 • Chronische nierinsufficiëntie: volgens het stadium van de ziekte 2, 3 of 4 sessies van minimum 30 minuten per jaar.

Deze raadplegingen worden terugbetaald door de ziekteverzekering. De patiënt betaalt enkel het remgeld.


Onderstaande tarieven zijn van toepassing sinds 1 januari 2014.

 

Code Aard prestatie Honorarium Tegemoetkoming
         
771131 Consult van 30 minuten voor personen met een diabetespas 19,50 17,55 14,63
794010  Consult van 30 minuten voor personen die een zorgtraject volgen  19,50 17,55 14,63

 

Bron:www.zorgtraject.be

Wat is de rol van de erkende podoloog in het zorgtraject diabetes type 2?

Op medisch voorschrift organiseert hij 2 sessies podologie per jaar van minimum 45 minuten, voor de patiënten die behoren tot de risicogroepen 1, 2a, 2b en 3. Deze sessies worden terugbetaald door de ziekteverzekering. De patiënt betaalt enkel het remgeld. Voor de patiënten die tot één van de risicogroepen behoren mogen per kalenderjaar mogen maximum 2 prestaties podologie per patiënt geattesteerd worden. Dit is eveneens van toepassing voor patiënten die in het bezit zijn van een diabetespas.

Risicogroepen

 • groep 1 (verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament)
 • groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°)
 • groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen)

groep 3 (vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot)

Onderstaande tarieven zijn van toepassing sinds 1 januari 2014.

Code Aard prestatie Honorarium Tegemoetkoming
         
771153

Consult van 45 minuten voor personen met een diabetespas die geen zorgtraject volgen

29,25 26,33 21,94
794032

Consult van 45 minuten voor personen met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen

29,25 26,33 21,94

 

Bron:www.zorgtraject.be

Geef gebruikersnaam en wachtwoord in.

Joomla inotur picma