Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Het heeft tot doel de samenwerking tussen de huisarts, de specialist en de andere zorgverleners te bevorderen en de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen drie partijen, namelijk patiënt, huisarts en specialist. Het traject begint na ondertekening van een “zorgtrajectcontract” door deze drie partijen en loopt gedurende vier jaar.

Het persoonlijk engagement van de patiënt is eveneens belangrijk om verwikkelingen door de aandoening te vermijden. De huisarts speelt in dit traject de rol van coördinator, hij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding de patiënt nodig heeft, rekening houdende met zijn medische, persoonlijke, sociale en familiale context. Vanuit zijn expertise ondersteunt de specialist de huisarts.

Een zorgtraject houdt ook financiële voordelen voor de patiënt in: hij krijgt een volledige terugbetaling (volgens het RIZIV-honorarium) voor raadplegingen bij de huisarts en bij de specialist. Naargelang de ziekte, krijgt de patiënt betere toegang tot specifiek materiaal, diëtetiek, podologie, educatie of bepaalde geneesmiddelen.

Momenteel is er een zorgtraject voorzien voor subgroepen van patiënten met chronische nierinsufficiëntie (sinds 1 juni 2009) of diabetes type 2 (sinds 1 september 2009).

U kunt met om het even welke vraag over zorgtrajecten terecht bij de zorgtrajectpromotoren.

  Bron: www.zorgtraject.beGeef gebruikersnaam en wachtwoord in.

Joomla inotur picma