Criteria voor een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Om in aanmerking te komen moet de patiënt voldoen aan een aantal voorwaarden.

Inclusiecriteria:
 • Een berekende GFR < 45ml/1,73m2 volgens de MDRD-formule (een tweede maal bevestigd na tenminste 3 maanden) EN/OF
 • Een proteïnurie > 1 g per dag (een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden)

 

Exclusiecriteria:
 • Jonger dan 18 jaar
 • In dialyse zijn of een niertransplantatie ondergaan hebben

 

Andere voorwaarden:
 • Ondertekening van het zorgtrajectcontract
 • GMD bij de huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvang van het zorgtraject)
 • Per jaar 2 raadplegingen bij de huisarts en 1 raadpleging bij de specialist
 • Bereidheid om te werken aan de doelstellingen die samen met de huisarts werden bepaald bij de start van het zorgtraject

 

Voordelen:
 • Voordelen voor de patiënt:
  • Volledige terugbetaling van raadplegingen bij de huisarts en de geneesheer - specialist tijdens de duur van het zorgtraject
  • Opstellen van een persoonlijk opvolgingsplan
  • Toegang tot gratis bloeddrukmeter verstrekt door de apotheker
  • Afhankelijk van het stadium van de ziekte, de mogelijkheid om 2, 3 of 4 maal per jaar een diëtiste te raadplegen (mits betaling van remgeld)

 

 • Voordelen voor de huisarts:
  • Betere opvolging van de patiënten en zo de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren
  • Samenwerken met de patiënt en zijn omgeving.
  • Versterking van de centrale positie in het zorgproces als beheerder van het GMD.
  • Een jaarlijks forfaitair honorarium van 80 € per patiënt die een zorgtraject afsluit
  • Samenwerking met de geneesheer-specialist en andere zorgverleners

 

Bron: www.zorgtraject.be

Geef gebruikersnaam en wachtwoord in.

Joomla inotur picma