Criteria voor een zorgtraject diabetes type 2

Om in aanmerking te komen moet de patiënt voldoen aan een aantal voorwaarden.

Inclusiecriteria:
 • 1 of 2 insuline-injecties per dag OF
 • Behandeling met incretinemimetica OF
 • Onvoldoende controle bij maximale orale behandeling, waarbij insulinebehandeling overwogen wordt

 

Exclusiecriteria:
 • Type 1 diabetes
 • Zwangerschap of zwangerschapswens
 • Meer dan 2 insuline-injecties per dag
 • Niet op raadpleging kunnen gaan bij de huisarts of geneesheer-specialist

 

Andere voorwaarden:
 • Ondertekening van het zorgtrajectcontract
 • GMD bij de huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvang van het zorgtraject)
 • Per jaar 2 raadplegingen bij de huisarts en 1 raadpleging bij de specialist
 • Bereidheid om te werken aan de doelstellingen die samen met de huisarts werden bepaald bij de start van het zorgtraject

 

Voordelen:
 • Voordelen voor de patiënt:
  • Volledige terugbetaling van raadplegingen bij de huisarts en de geneesheer - specialist tijdens de duur van het zorgtraject
  • Opstellen van een persoonlijk opvolgingsplan
  • Toegang tot gratis zelfcontrolemateriaal verstrekt door de apotheker
  • Toegang tot gratis educatie bij een diabeteseducator
  • Mogelijkheid om 2 keer per jaar een diëtist en een podoloog (onder bepaalde voorwaarden) te raadplegen (mits betaling van remgeld)

 

 • Voordelen voor de huisarts:
  • Betere opvolging van de patiënten en zo de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren
  • Samenwerken met de patiënt en zijn omgeving. Versterking van de centrale positie in het zorgproces als beheerder van het GMD
  • Een jaarlijks forfaitair honorarium van 80 € per patiënt die een zorgtraject afsluit
  • Samenwerking met de geneesheer-specialist en andere zorgverleners

Bron:www.zorgtraject.be

Geef gebruikersnaam en wachtwoord in.

Joomla inotur picma